Üyelik Sözleşmesi

Sitemize üye olarak, kullanıcı sözleşmesini okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı, hükümlerini kabul ettiğinizi ve onayladığınızı beyan etmiş oluyorsunuz.

 • İş bu üyelik sözleşmesi sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ekler ile birlikte bundan böyle “sözleşme” olarak anılacaktır.
  Seriilan.co tarafından işletilen https://seriilan.co/ internet adresinde ürün alımı, kiralanması veya satışı yapmak üzere yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar bundan böyle Kullanıcı veya Kullanıcılar olarak anılacaktır.

 • Seriilanco, https://seriilan.co/ sitesi üzerinden gerçek ve tüzel kişiler tarafından ticari olsun veya olmasın her türlü motorlu araçların kiralanması, satılması, yedek parça ve diğer ekipmanların listelenmesi, yetkili servis, özel servis ve diğer araç tamircilerinin listelenmesi, araçlarla ilgili servis / satış / yedek parça ilanlarının yayınlanması ve bununla bağlantılı işlemlerin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak söz konusu motorlu araçlara / hizmetlere / ürünlere ilişkin ilanlar veren kullanıcılara belirli şart ve koşullar dâhilinde ilan listeleme ve görüntüleme seçeneklerinin sunulmasını ve bu ilanların motorlu araç satın almak isteyen ve listelemeleri görüntülemek isteyen kullanıcıların erişimine sunulmasını sağlar.

  İşbu sözleşmenin konusu, Seriilan.co tarafından sağlanan bu hizmetlerin kullanıcılar tarafından yararlanılmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

 • Seriilan.co üyelik hakkı, “üyelik formunu” eksiksiz doldurulması ve e-posta & cep telefonu doğrulaması ile aktif hale gelecektir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan kullanıcı kayıtsız şartsız beyan ve taahhüt eder. Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz ve açık bir biçimde doldurulması zorunludur.

 • Bu üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, kullanıcının üyelik başvurusu girdisinin tamamlanması, başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer.

 • Seriilan.co sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme yata tadil etme hakkına sahiptir.

 • Kullanıcılar, seriilan.co içinde ürünlerini tanıtmak için kendilerine özel olarak hazırlanan sayfaları ve ön plan alanlarını kurabilirler. Bu tip hizmetleri tercih eden üyelerimiz, bununla ilgili ayrıştırılmış ücretleri ödemek mecburiyetindedirler.

 • Seriilan.co’nun iptal ettiği veya üyelikleri sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen kullanıcıların üyelik bilgileri Seriilan.co tarafından saklanacaktır.

 • Üyelik sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen kullanıcılar dışında, üyeliklerini iptal eden kullanıcılar, Seriilan.co kullanıcı destek formu doldurarak başvurma suretiyle üyeliklerini geri alabileceklerdir.

 • Yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan kişisel kimliklere saldırı mahiyetinde ilan verilemez. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak Seriilan.co girdileri kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, Bu kullanıcı veya kullanıcılar hakkında bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda verilecektir.

 • Seriilan.co hiçbir sebep beyan etmeden istediği kullanıcıların üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir.

 • Aksi belirtilmediği taktirde, Seriilan.co ücretli hizmetler / servisler karşılığı alınacak ücretler Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. Kullanıcılar, Seriilan.co üzerinden gerçekleştirdikleri ticaretten, alım / satımdan kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, BSMV, KDV, ÖTV, vergi, pul, harç, vs. ödemeleri ilgili kurumlara yapmayı kabul ve beyan eder.

 • Seriilan.co, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. 

 • Seriilan.co‘nun amacı, herkesin ilan verebileceği 24 saat açık bir sanal oto pazarı hizmeti sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse üyelerin girdileri yönünden www.seriilan.co ‘a hiçbir sorumluluk yüklenemez. Kullanıcılar arasındaki hiçbir işlemde, Seriilan.co ’nun bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.

 • İsim haklı marka haklarına tecavüz şeklinde kullanım yapılamaz. Uygulanması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz.

 • Seriilan.co, portal üzerinden muhtemel alıcıları yanıltmaya yönelik esik veya yanlış beyanda bulunarak ilan veren veya herhangi bir satın alma, satış yapma veya kiralama işlemi gerçekleştiren kullanıcılar ’ın tek taraflı olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın geçici veya süresiz olarak üyelikten ihraç etme hakkına haizdir.

 • Kullanıcıların işbu sözleşmenin bazı maddelerinde belirtilen üyelikten çıkarma hallerinde üyelikten çıkarılan kullanıcı üyeliği süresince kullanmış olduğu ücretli hizmet ve servislerin bedelinin iadesini talep ve dava edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • Seriilan.co kullanıcı tarafından girilmiş ilanların etkinliğini ve görünürlüğünü arttırmak amacı ila ilanları ve ilan arama servisini, işbirliği içinde bulunduğu üçüncü parti gazeteler, web siteleri, platformlar ve mobil servislerle birlikte yürütebilir. Kullanıcı, bu hususu bildiğini ve ilanının çeşitli üçüncü parti yayınlarda yayınlanabilmesine açıkça muvafakat etmiştir.

 • Seriilan.co ve kullanıcı, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı, işçi veya işveren ilişkisi bulunmamaktadır.

 • İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuk kuralları uygulanacak olup İzmir Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili ve görevlidir.

  Ondokuz maddeden ibaret bu üyelik genel prensipleri aynı çerçevede tarafları bağlayıcı niteliktedir.
Merhaba, giriş yap to get more.
Anasayfa Arama Favori ilanlarım Hesabım Uyarılarım Kişisel bilgilerim İlanlarım Bize email gönderin Bizi arayın
İlan ara...
Sözcük
Kategori
İl, ilçe

İl

İlçe

Fotoğraf
Fiyat

Fiyat:

-
Gelişmiş